Uluslararası Göbeklitepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi – BAP 2024

Uluslararası Göbeklitepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi – BAP 2024

Değerli Araştırmacılar,

Uluslararası Göbeklitepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi – BAP 2024 sizlerin destekleriyle 26  – 28 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kongrede, Tıp ve Sağlık Bilimlerinin tüm dallarında SÖZLÜ ve POSTER sunumlar yapılabilecektir. Kongre sonunda ISBN numaralı Kongre Özet Kitabı (Abstract Book) ve Kongre Bildiri Tam Metin Kitabı Proceding Book) yayınlanacaktır. Kongreye sadece özet ile de katlım sağlanabilir. Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur.

Kongre, Doçentlik kriterleri ve tüm akademik yükseltmelere uygun olarak yapılmaktadır. Kongre Özet Kitabı ve Bildiri Tam Metin kitabı, kongre sonrası kısa süre içinde yayınlanmış olacaktır.

Kongrede sunulan eserlerden sonra katılımcıların mail adreslerine katılım sertifikaları gönderilecektir.

Kongreye Tıp bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık bilimleri, Ebelik, Hemşirelik alanlarından katılım sağlanabilir.

Kongre ONLINE olarak yapılacaktır. Kongre süresince sunumların tamamı kayıt altına alınacak ve kongreden sonra katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Sizleri, 26–28 Ocak 2024 tarihleri arasında  yapılacak olan Uluslararası Göbeklitepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi – BAP 2024e   davet ediyoruz.

 

Kongreye bildiri gönderimlerinizi aşağıdaki mail adresine yazılarak gönderebilirsiniz.

iletisim@bapacademy.com

 

Kongreye Aşağıdaki Bilim Dallarında Herhangi Bir Konu İle Müracaat Edilebilir

·           Tıp Bilimleri,

·           Eczacılık,

·           Diş Hekimliği,

·           Ebelik / Hemşirelik

KONGRE YERİ

ONLİNE

KONGRE SUNUM DİLİ

Kongre’de, Türkçe ve İngilizce dillerinde sunum yapılabilir .

Bildiri metinleri de Türkçe veya İngilizce yazılabilir.

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Daha sonra ilan edilecektir.

 

YAZIM KURALLARI


ÖZET YAZIM KURALLARI

TÜRKÇE BAŞLIK (12 PUNTO, BOLD-KALIN, ORTALI, TAMAMI BÜYÜK HARF )

İngilizce Başlık (12 Punto, Ortalı, İlk Harfler Büyük)

Adı SOYADI (11 punto, İsim sadece baş harfi büyük, soyadı tamamı büyük, bold, ortalı)

Kurum, E-mail, ORCID ID: (10 punto, ortalı, italik)

ÖZ:   (Türkçe, her iki yana yaslı, 12 punto) Çalışmanın konusu, amacı, yöntemi, bulgular, sonuç özet içerisinde yer almalıdır. İngilizce dahil, özet bir sayfayı geçmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: (6 Kelimeyi geçmemeli, 10 punto)

ABSTRACT:

Keywords:

TAM METİN YAZIM KURALLARI

1- Tam metin bildiri 10 / 12 sayfayı geçmemelidir. 

2- Tam metin bildiriler de içerik sırası şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). Özetler 150-300, anahtar kelimeler ise 3-5 kelime arasında olmalıdır.

3-Sayfa Düzeni

Tam metin bildiriler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

TÜRKÇE BAŞLIK (12 PUNTO, BOLD-KALIN, ORTALI, TAMAMI BÜYÜK HARF )

İngilizce Başlık (12 Punto, Ortalı, İlk Harfler Büyük)

Adı SOYADI (11 punto, İsim sadece baş harfi büyük, soyadı tamamı büyük, bold, ortalı)

Kurum, E-mail, ORCID ID: (10 punto, ortalı, italik)

ÖZ:   (Türkçe, her iki yana yaslı, 12 punto) Çalışmanın konusu, amacı, yöntemi, bulgular, sonuç özet içerisinde yer almalıdır. İngilizce dahil, özet bir sayfayı geçmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: (6 Kelimeyi geçmemeli, 10 punto)

ABSTRACT:

Keywords:

Giriş (12 Punto, Bold-Kalın, İki Yana Yaslı, İlk Harfler Büyük)

Yazar sayısına bağlı olarak yukarıda verilen düzende tüm bilgiler eklenmelidir.

Metin içerisinde başlık düzey ve sıralaması çalışma tür ve formatına uygun olarak yazar tarafından serbest stilde oluşturulabilir.

Alt Başlıklar (12 Punto, Bold-Kalın, İki Yana Yaslı, İlk Harfler Büyük)

 1. Her bir bölüm 40 sayfayı geçmemelidir.
 2. Metin sayfa düzeni kenar boşlukları alt, üst, sağ ve sol 2,5 cm olmalıdır.
 3. Metin yazı tipi Times New Roman karakterinde olmalıdır.
 4. Alt başlıklar 12 punto koyu kalın, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 5. Metin 12 punto normal karakter ile yazılmalıdır.
 6. Metin satır aralığı 1,0 olmalıdır.
 7. Metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 8. Tablo, şekil alt-üst ve içerik yazıları ile kaynaklar 10 punto ile yazılmalıdır.
 9. Her başlıktan ve paragraftan sonra alt boşluk eklenerek yeni paragrafa geçilmelidir.
 10. Tablo ve şekiller metin içerisinde uygun yere yerleştirilmiş olmalıdır.
 11. Metin içi kaynak gösterimi cümle veya faragraf sonunda (1). (1,2). (1,2,5). şeklinde verilmelidir. Ardışık sayılı kaynaklar ise; örneğin 1,2,3,4,5 şeklindeyse (1-5) şeklinde verilmelidir.
 12. Kaynaklar AMA (American Medical Association) stiline göre düzenlenmelidir.

Teşekkür

Gerekirse kaynaklardan önce Teşekkür kısmına da yer verilebilir. Araştırmayı destekleyen kuruluşlar, çalışmanın tezden üretilmiş olma durumu ya da daha önce bir bölümü ya da tamamı herhangi bir platformda sunulmuş/yayımlanmış ise benzer türden tüm bilgiler bu kısımda belirtilmelidir.

Kaynaklar aşağıda verilen örneklere göre düzenlenmelidir.

Dergiler

Yazarların soyadları ve adlarının ilk harfleri. Makale Başlığı. Derginin kısa adı. Yıl; cilt(sayı): sayfalar. Varsa doi numarası. Yazar sayısı 1-6 arasında ise isimlerin tamamı yazılmalıdır. Altı yazardan fazlaysa ilk 3 yazarın isimleri verilmeli ve sonrasına ”ve ark.” İngilizce kaynaklarda ”et al.” ibaresi eklenmelidir.

Örnek:

Erdolu B, As AK, Engin M. The Relationship between the HATCH Score, Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Postoperative Atrial Fibrillation After Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Heart Surg Forum. 2020;23(1):E088-E092. doi:10.1532/hsf.2771

Naruka V, Salmasi MY, Arjomandi Rad A, et al. Use of Cytokine Filters During Cardiopulmonary Bypass: Systematic Review and Meta-Analysis. Heart Lung Circ. 2022;31(11):1493-1503. doi:10.1016/j.hlc.2022.07.015

Kitaplar

Tüm Kitap : Yazarların soyadları ve adlarının ilk harfleri. Kitabın başlığı. Kaçıncı baskı olduğu (2 ya da daha fazla baskısı varsa). Yayıncının ülkesi: Yayıncının ismi; Telif yılı.

Örnek:

Netter FH. Atlas Of Human Anatomy. 7th. USA: Elsevier; 2018.

Kitap Bölümü: Yazarların soyadları ve adlarının ilk harfleri. Kitap bölümü başlığı. İçinde: Kitabın başlığı. Editör(ler)’in soyadları ve adlarının ilk harfleri (Ed). Kaçıncı baskı olduğu (2 ya da daha fazla baskısı varsa). Yayıncının ülkesi: Yayıncının ismi; Telif yılı: Sayfalar.

Örnek:

Solak H, Görmüş N. Kalbin Cerrahi Anatomisi. İçinde: Kalp ve Damar Cerrahisi. Paç M, Akçevin A, Aka S.A, Büket S, Sarıoğlu T (Ed.). 2. Baskı. Türkiye:  Medikal Network Nobel Kitabevi; 2013. S:1-22.

İnternet Dokümanı

Örnek:
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Ministry of Health of the Republic of Turkey.                            https://www.saglik.gov.tr/ (Erişim tarihi:24.03.2023)

Örnek Kaynaklar

1. Erdolu B, As AK, Engin M. The Relationship between the HATCH Score, Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Postoperative Atrial Fibrillation After Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Heart Surg Forum. 2020;23(1):E088-E092. doi:10.1532/hsf.2771

2. Naruka V, Salmasi MY, Arjomandi Rad A, et al. Use of Cytokine Filters During Cardiopulmonary Bypass: Systematic Review and Meta-Analysis. Heart Lung Circ. 2022;31(11):1493-1503. doi:10.1016/j.hlc.2022.07.015

3. Netter FH. Atlas Of Human Anatomy. 7th. USA: Elsevier; 2018.

4. Solak H, Görmüş N. Kalbin Cerrahi Anatomisi. İçinde: Kalp ve Damar Cerrahisi. Paç M, Akçevin A, Aka S.A, Büket S, Sarıoğlu T (Ed.). 2. Baskı. Türkiye:  Medikal Network Nobel Kitabevi; 2013. S:1-22.

5. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Ministry of Health of the Republic of Turkey.                            https://www.saglik.gov.tr/ (Erişim tarihi:24.03.2023)

DEĞERLENDİRME

Eser gönderimi sırasında editör/ler değerlendirmesi sonucu kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alınır. Yayın için uygun bulunmayan çalışmalar için ücret iadesi yapılmamaktadır. Yalnızca değerlendirme ücreti ödenen çalışmalar editör değerlendirmesine gönderilmektedir.

KONGRE KATILIM ÜCRETİ

Bir sözlü / poster bildiri: 1000 TL.

İkinci sözlü / poster bildiri: 500 TL 

(En fazla 2 bildiri / poster ile kongreye katılım sağlanabilir)

 

EFT veya Havale ile ödeme yapmak için Banka Hesap Bilgilerimiz: 

Ödeme Bilgileri:

Daha sonra eklenecektir.

NOT: Fatura için açıklama kısmına mutlaka Ad Soyad ve TC kimlik numarası yazılmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet göndermek için son tarih:  20 Ocak 2024

Kayıt ödeme için son tarih: 22 Ocak 2024

Programın ilanı:  24 Ocak 2024

Kongre tarihi: 26 – 28 Ocak 2024 

Özet kitabının yayın tarihi: 30 Ocak 2024

Tam metinlerin son teslim tarihi: 30 Ocak 2024

Tam metin kitabının yayın tarihi: 10  Şubat 2024

 

KONGRE İLETİŞİM

Web: https://bapacademy.com

E-mail:  iletisim@bapacademy.com

BAP CONGRESS